Jste zde: Úvod - Produkty a služby - > Telekomunikační technika - > Pobočková ústředna

Pobočková ústředna

PBX PhoNet 3000

- pobočková ústředna 5. generace

Pobočková ústředna PhoNet se používá k telefonizaci soukromých firem, státních institucí i dalších organizací. Použít PBX pobočkovou ústřednu můžeme pro potřeby jednoho objektu či areálu nebo i celé skupiny míst v rámci libovolného území. PBX PhoNet 3000 je pobočková ústředna, která využívá důsledně všech moderních principů paketové komunikace telefonních hovorů (technologie VoIP).

pbx-rack

 • kapacita PBX od 50 do 3.000portů
 • všechny běžné telefonní funkce PBX
 • připojitelné běžné typy telefonů
 • připojitelné moderní IP telefony
 • zapojitelná na běžné telefonní sítě
 • zapojitelná na datové sítě LAN i WAN
 • důsledná paketová komutace hovorů
 • směrování hovorů s LCR i by-pass
 • PBX distribuovatelná po objektu
 • nízké pořizovací náklady

pbx-schema

Hlavní technické vlastnosti

Kapacitní možnosti

 • min. kapacita cca 30 portů
 • max. kapacita cca 3000 portů
 • až 1.500 souběžných hovorů
 • až 60 hovorů v konferenci

Telefonní funkce

 • vnitřní hovor
 • odchozí hovor
 • příchozí hovor
 • příchozí provolba
 • upozornění na hovor
 • přesměrování ihned
 • přesměrování při obsazení
 • přesměrování při nepřijetí
 • zpětné vyzvonění
 • převzetí hovoru
 • přepojení hovoru
 • čekání na hovor
 • zobrazení identifikace volajícího
 • zákaz identifikace volajícího
 • ochrana linky
 • volba druhu vyzvánění
 • odlišné oznamovací tóny
 • ztracená volání
 • reverzní režim linky
 • zrychlená volba
 • příležitostná konference
 • střetávací konference
 • hlásky místo tónů
 • hlasová konzultace
 • hlasová pošta
 • informační hlásky
 • nahrávání hovorů
 • časové režimy
 • … atd.

Netelefonní funkce

 • centrální administrace parametrů telefonní sítě
 • centrální administrace parametrů ústředen
 • centrální evidence všech telefonních volání a hovorů
 • dohled na poruchové stavy ústředen i sítě
 • dohled na provozní zatížení ústředen i sítě
 • dohled na bezpečnostní situaci ústředen i objektů
 • dohled na protipožární situaci ústředen i objektů
 • dohled na poruchovou situaci objektů i technologií
 • ... atd.

Analogové telefony

 • telef. aparáty, faxy i modemy
 • výstavba po 16, 8 a 4 přípojkách
 • signalizace U + vysílání CLIP
 • rozhraní 2-drát (DEC/DTMF)

ISDN telefony

 • telef. aparáty, faxy i modemy
 • výstavba po 16, 8 a 2 přípojkách
 • signalizace DSS1
 • rozhraní ISDN 2B+D (S0/T0)

IP telefony

 • HW i SW telefonní přístroje
 • výstavba po 1 “přípojce”
 • signalizace SIP nebo H.323
 • Ethernet 10/100 Mbps (IP)

ISDN svazky

 • do veřejných i privátních sítí
 • výstavba po 1 svazku
 • signalizace DSS1
 • rozhraní ISDN 30B+D (S2)

PCM svazky

 • do veřejných i privátních sítí
 • výstavba po 1 svazku
 • signalizace K + příjem CLIP
 • rozhraní E1 (DEC/DTMF/MFC)

ISDN vedení

 • do veřejných i privátních sítí
 • výstavba po 8, 4 a 2 linkách
 • signalizace DSS1
 • rozhraní ISDN 2B+D (S0/T0)

Analogová vedení

 • do veřejných i privátních sítí
 • výstavba po 8, 4 a 2 linkách
 • signalizace U + příjem CLIP
 • rozhraní 2-drát (DEC/DTMF)

Speciální vedení

 • jen do privátních sítí
 • výstavba po 4 a 2 linkách
 • signalizace E+M
 • rozhr. 6-drát (DEC/DTMF/MFC)

IP spoje

 • do veřejných i privátních sítí
 • výstavba po 1 “lince”
 • signalizace SIP nebo H.323
 • Ethernet 10/100 Mbps (IP)

Směrování hovorů

 • volba směru na principu LCR
 • volba cesty na principu by-pass
 • do veřejných i privátních sítí
 • do telefonních i datových sítí

Provedení ústředny

 • umístitelná v jediné místnosti nebo decentralizovatelná po objektu nebo po území
 • umístitelná ve vlastních 19“ stojanech nebo integrovatelná do strukturované kabeláže
 • využívající vlastních datových přepínačů nebo napojitelná na počítačové sítě typu LAN i WAN
 • s vlastním zdrojem UPS nebo napájitelná z centrálního zdroje zálohovaných 230 Vst
 • modulární stavebnice 19“ desek zasunutých v 19“ rámech 6U montovatelných do 19“ skříní
 • individuální PBX nebo propojená do vydělené sítě skupiny PBX Úspora pořizovacích nákladů
 • nižší cena ústředen
 • nižší cena kabelizace
 • nižší cena na elektronizaci celého objektu nebo území

Úspora provozních nákladů

 • nižší výdaje na hovorné
 • nižší výdaje na rekonfigurace
 • nižší výdaje spojené s údržbou telekomunikačních systémů

Volitelné zboží

 • telefonní přístroje
 • bezšňůrové telefony
 • GSM a VoIP brány
 • záložní zdroje UPS

Volitelné služby

 • konzultace a projektování
 • různé formy financování
 • montáže, oživení a školení
 • záruční a pozáruční servis

Speciální služby

 • dodávky zakázkového HW
 • vývoj nadstavbového SW
 • integrace s jinými systémy
 • … atd.