Jste zde: Úvod - Produkty a služby - > Telekomunikační technika - > Dálkový sběr provozních stavů

Dálkový sběr provozních stavů

 Systém DSP je dohledový a monitorovací systém, který zabezpečuje:

 • Snímání, přenos a zpracování poruchových signálů v reálném čase
 • Archivace snímaných dat
 • Automatická dálková signalizace
 • Dálkové ovládání signálů na objektu
 • Statistiky poruchových stavů
 • Vzdálený přístup k požadovaným informacím

Modulární struktura systému ve spojení s příjemným ovládacím programem umožňuje uživateli optimální pokrytí jeho požadavků s přihlédnutím k celkové ekonomické výhodnosti a návratnosti systému.

30Systém DSP umožňuje v reálném čase monitorovat například:

 • síťové napájení objektů
 • přístupový systém objektu
 • zabezpečovací a signalizační zařízení
 • teplotu a vlhkost v objektu
 • technické parametry strojního vybavení
 • teplotu náplní v technologických procesech
 • a mnoho dalších požadovaných informací

Systém DSP také nabízí možnost dálkového řízení signálů:

 • dálkové ovládání topení
 • dálkové ovládání osvětlení
 • možnost dálkově odpojovat např. napájení objektu při zjištění havarijní poruch atd.

Parametry snímané v jednotlivých objektech (např. budovách nebo výrobních halách) mohou být:

 • logické (vypnuto/zapnuto)
 • analogové ( přenáší se hodnota naměřeného parametru)
 • digitální (záleží na použitém snímači)

Standardní provedení dokáže monitorovat 1 až 1 000 signálů z jednoho objektu, v případě potřeby lze snadno však provést další rozšíření.
Konfigurace současné verze systému DSP nabízí připojení max. 16 objektů k jednomu sběrnému počítači. Počet sběrných počítačů připojených k centrálnímu serveru(OP) je neomezený. Veškerá data se ukládají do databáze historie. V této historii je možno provádět zpětné sledování provozu, statistiku poruch na jednotlivých objektech a v případě použití např. osobních čipových snímačů, zpětnou kontrolu zásahů oprávněných a neoprávněných osob.

Pro veškerý sortiment výrobků zabezpečujeme:

 • zpracování projektové studie
 • vývoj výrobku včetně zpracování výrobní dokumentace
 • technologické zpracování výrobních podkladů
 • výrobu HW včetně aplikačního SW
 • kompletní montážní práce
 • komplexní zákaznický servis


Blokové schéma systému - Následující schéma stručně vyjadřuje základní konstrukci systému.

28

29